Nhân sự
  • F.Event – Media cung cấp nhân sự cần thiết cho chương trình của bạn. Với chất lượng được luôn được đảm bảo.
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com