Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc Sunrise
870
-
700
500
400
700
100
-
Sảnh chính Studio
210
-
150
80
70
150
45
-
Sảnh chờ
750
-
-
-
-
-
-
-
PHÒNG HỌP
Phòng 1
40
-
-
-
-
-
20
-
Phòng 2
70
-
-
-
-
-
40
-
Phòng 3
40
-
-
-
-
-
20
-
Phòng 4
40
-
-
-
-
-
20
-
Phòng 5
70
-
-
-
-
-
40
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com