Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Hoa Sen
240
-
-
250
-
-
-
-
Sao Mộc
490
-
-
300
-
-
-
-
Sao Mai
300
-
-
150
-
-
-
-
Hoa Mai
50
-
-
3
-
-
-
-
Hoa Đào
40
-
-
30
-
-
-
-
Hoa Hồng
40
-
-
30
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com