Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Aquamarine
32
2.35
-
-
-
-
-
12
Sảnh Diamond
400
6.30
-
336
250
450
120
110
Jade
27
3.00
-
12
12
15
10
18
Ruby
37
3.00
-
-
-
-
17
15
Sapphire
27
3.00
-
12
16
18
10
18
Topaz
29
3.00
-
-
-
-
10
15
Emerald
86
3.00
-
40
50
80
35
40
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com