Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
L'Orangerie
-
-
-
-
-
-
-
-
La Venrada
200
-
-
-
-
-
150
-
Le Balcon
300
-
-
-
-
-
-
-
Sảnh Thăng Long
-
-
-
-
-
-
200
-
Sảnh hội nghị và
trung tâm doanh nghiệp
-
-
-
-
-
-
6 - 20
-
Sảnh Đông Đô
48
-
-
-
-
-
32
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com