Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Bờ biển
140
-
-
30 - 70
-
-
-
-
Vườn Xoài
-
-
-
30 - 100
-
-
-
-
Sảnh dạ tiệc
-
-
-
270
-
-
-
-
Sân vườn
-
-
-
30 - 70
-
-
-
-
Nhà hàng Salinda
-
-
-
30 - 70
-
-
-
-
Phòng họp VIP
-
-
-
10 - 50
-
-
-
-
Sảnh tiệc Salinda
-
-
-
400
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com