Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh chính Lotus
313
4.3
350
336
200
350
150
250
Sảnh Lotus I
131
4.3
60
50
45
60
35
60
Sảnh Lotus II
95
4.3
50
40
35
50
30
50
Sảnh Lotus III
89
4.3
50
40
30
50
30
40
Sảnh Orchid
312
2.2
250
220
165
260
45
190
Hội trường
24
2.5
-
-
25
35
15
-
Phòng họp Apricot
62
2.5
30
30
20
35
20
30
Phòng họp Peach
62
2.5
30
30
20
35
20
30
Sảnh hồ bơi
466
-
200
160
-
200
-
160
Cafe Singapore
248
2.5
120
150
-
-
-
150
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com