Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc
420
4.20

300
280
360
120
-
Phòng dạ hội
90
3.70

-
30
70
15
-
Phòng họp 1
60
3.70
-
30
25
50
20
-
Phòng họp 1 + 2
120
3.70
-
70
80
120
40
-
Phòng họp 2
60
3.70
-
30
25
50
20
-
Phòng họp 3
60
3.70
-
30
25
50
20
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com