Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phú Quốc 1
170
-
-
-
100
140
60
-
Phú Quốc 2
100
-
-
-
70
100
40
-
Phú Quốc 3
58
-
-
-
30
40
20
-
Hội An
330
-
-
-
312
430
170
-
Hạ Long
350
-
-
-
312
432
170
-
Phòng Họp
-
-
-
-
20
24
16
-
Nhà hàng Spices
-
-
-
350 - 450
-
-
-
-
Nhà hàng Astichoke
-
-
-
350 - 450
-
-
-
-
Nhà hàng Rose
-
-
-
1200 - 1500
-
-
-
-
Skybar
-
-
-
220
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com