Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
VENUS
Jasmine
22
2.5
-
10
-
-
-
10
Apricot
45
2.5
-
10
-
-
-
16
Mimosa
51
2.25
40
30
24
30
20
20
Cherry Blossom
108
3.9
70
80
40
60
30
30
Hồ bơi
650
-
280
300
-
-
-
-
HƯỚNG DƯƠNG
Hướng Dương 1
43
2.5
30
20
20
30
20
20
Hướng Dương 2
49
2.5
40
30
20
40
16
20
Hướng Dương 3
91
2.5
60
50
40
80
-
-
ORCHID
Orchid 1
163
4.1
110
100
90
140
45
50
Orchid 2
128
2.2
90
80
500
100
36
40
Hội trường Orchid
291
4.1
200
240
120
300
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com