Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc tổng
550
5.8
-
40 - 450
-
-
-
-
Sảnh tiệc 1
180
5.8
-
180
-
-
-
-
Sảnh tiệc 2
180
5.8
-
180
-
-
-
-
Sảnh tiệc 3
180
5.8
-
180
-
-
-
-
Salons 1,2,3,4
60 - 75
3
-
15 - 60
-
-
-
-
Hội trường 1
35
3
-
10
-
-
-
-
Hội trường 2
40
3
-
10
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com