Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Thủy Sơn
475
7
-
370
306
526
90
-
Thủy Sơn 1
242
7
-
150
141
300
60
78
Thủy Sơn 2
242
7
-
150
141
300
60
78
Kim Sơn
92.3
2.4
-
50
42
70
35
42
Thổ Sơn
36
2.4
-
-
24
35
15
18
Mộc Sơn
36
2.4
-
-
24
35
15
18
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com