Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh chờ chính
630
3.8
-
400
420
620
-
-
Sảnh chờ 1
75
3.8
-
30
30
30
30
-
Sảnh chờ 2
75
3.8
-
40
40
75
30
-
Sảnh chờ 3
100
3.8
-
60
70
100
50
-
Sảnh chờ 4
363
3.8
-
200
240
355
-
-
Sảnh chờ 5
167
3.8
-
120
120
167
65
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com