Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc Indochine
(có thể chia thành
2 sảnh nhỏ)
371
(279 + 97)
-
-
288
-
-
-
-
Sảnh Bến Thành
333
-
-
486
-
-
-
-
Sảnh Mê Kông
100
-
-
288
-
-
-
-
Phòng họp
52
-
-
42
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com