Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phòng tiệc chính
1007.0
7.0
1000
700
750
1300
-
-
Sảnh chờ 1
64.0
-
20
20
20
30
20
25
Sảnh chờ 2
64.0
-
20
20
20
30
20
25
Phòng tiệc 1
336.0
7.0
250
200
180
350
140
175
Phòng tiệc 2
336.0
7.0
250
200
180
350
140
175
Phòng tiệc 3
336.0
7.0
250
200
180
350
140
175
Hội trường Foyer
346.0
7.0
100
-
-
-
-
-
Khu vực Terrace
225.0
-
120
80
-
-
-
-
Sảnh chờ 1 + 2
128.0
4.0
60
60
60
100
55
50
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com