Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Mê Linh
2368
-
150
150
100
130
70
-
Mê Linh 1
710
-
40
40
30
50
30
-
Mê Linh 2
947
-
50
50
40
50
30
-
Mê Linh 3
710
-
40
40
30
40
20
-
Sảnh Mimosa 1
538
-
-
-
-
-
18
-
Sảnh Mimosa 2
215
-
-
-
-
-
12
-
Sảnh Mimosa 3
161
-
-
-
-
-
8
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com