Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Catinat
-
-
-
70
-
-
-
-
Nhà hàng Cyclo
234.50
3.5
150
200
-
-
-
130
Bar hồ bơi Merry
25.60
Ngoài trời
60
40
-
-
-
60
Hội trường A
81.36
3.5
60
30
25
40
25
-
Hội trường B
28
3.5
-
10
10
-
-
-
Hội trường
Prima A
254
4.5
250
210
140 (I)
160 (II)
280
42 (I)
84 (II)
130 (I)
150 (II)
Hội trường
Prima B
207
4.5
200
180
110 (I)
120 (II)
200
33 (I)
57 (II)
120 (I)
140 (II)
Hội trường
Prima (tổng AB)
461
4.5
450
420
280
550
70 U
63 T
60 I
240 (I)
300 (II)
Breeze Skybar
112.96
Ngoài trời
250
200
-
-
-
200
160
Trianon
22.55
3.5
-
16
10
10
16
-
-
Serenade
180.95
2.8
180
70
40
50
30
80
Blue Saloon
28.47
4.0
-
16
30
16
25
-
-
M.Bar
257
Ngoài trời
250
150
-
-
-
130
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com