Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sapphire
405
-
-
450
-
-
-
-
Emerald
220
-
-
200
-
-
-
-
Topaz
73
-
-
40
-
-
-
-
Phòng họp Jasmine
42
-
-
18
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com