Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phòng tiệc
336
2.6
350
300
200
-
100
200
Pongour
112
-
130
100
40
-
40
40
Gougah
112
-
130
100
40
-
40
40
Dambri
112
-
130
100
40
-
40
40
Prenn
96
3
100
90
30
-
30
30
Phòng chuẩn bị
786
-
600
600
-
-
-
300
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com