Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Khu Sảnh Jade
Lầu 7Sảnh Jade 1
463
3.5
400
300
-
500
-
-
Sảnh Jade 2
320
3.5
250
200
150
250
48
-
Sảnh Jade 3
510
3.5
450
350
150
450
42
-
Sảnh Jade tổng
(1 + 2 + 3)
1500
3.5
1100
1060
300
1200
90
-
Khu hội nghị
Lầu 6Sapphire
66.5
3.3
40
24
33
51
21
-
Emerald
139.7
3.3
80
48
78
123
47
-
Pearl
77.7
3.3
60
36
51
78
37
-
Amber
128.7
3.3
80
48
78
123
47
-
Ruby
66.4
3.3
40
24
33
51
21
-
Turquoise
25.2
3.3
20
24
12
21
17
-
Khu vực Phòng Họp
Phòng họp 1
4th floor
29.1
3
-
-
-
-
12
-
Phòng họp 2
4th floor
11.9
3
-
-
-
-
5
-
Phòng họp 3
4th floor
10.2
3
-
-
-
-
4
-
Club Lounge
meeting 24th floor
12.1
2.3
-
-
-
-
6
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com