Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Hội trường Hoa Sen
500
-
-
800
-
-
-
-
Hội trường
Hướng Dương
182
-
-
180
-
-
-
-
Sảnh Hội Nghị
-
-
-
400
-
-
-
-
Sảnh Camellia
-
-
-
150
-
-
-
-
Phòng họp Tulip
-
-
-
-
-
-
20
-
Sảnh Hoa Hồng
-
-
-
-
-
-
-
-
Sảnh Hoa Đào
-
-
-
-
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com