Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Champagne
322
5.5
-
260
196
320
80
80
Champagne A
142
5.5
-
100
80
150
40
40
Champagne B
100
2.6
-
60
50
80
30
30
Sảnh Bordeaux
50
2.6
-
70
50
80
40
30
Bordeaux A
50
2.6
-
40
32
50
24
20
Bordeaux B
50
2.6
-
30
18
35
20
10
Sảnh Burgundy
110
2.6
-
70
50
80
40
30
Burgundy A
50
2.6
-
40
32
50
24
20
Burgundy B
50
2.6
-
30
18
35
20
10
Eureka
57
2.5
-
30
20
30
16
16
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com