Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Emerald
300
-
-
200
200
300
150
-
Diamond
400
-
-
250
300
350
200
-
Ruby
100
-
-
30
40
50
30
-
Topaz
100
-
-
30
40
50
30
-
Sapphire
100
-
-
30
40
50
30
-
Garnet VIP
24
-
-
20
30
30
20
-
Amber VIP
24
-
-
20
30
30
20
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com