Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Chính
120
8.2
36
100
80
10
40
130
Fuji
-
-
-
-
-
-
-
-
Fuji A
-
8.2
-
-
-
-
-
-
Fuji B
-
7.4
-
-
-
-
-
-
Asashi
-
-
-
-
-
-
-
-
Sakura
-
-
-
-
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com