Phòng

Diện tích
(m2)

Chiều cao
(m)

Kiểu
Cocktail

Kiểu 
Bàn Tiệc

Kiểu 
Lớp học

Kiểu
Rạp hát

Kiểu
Chữ U

Kiểu
Tiệc đứng

Sảnh tổng Origami

613

-

600

430(10pax)
504(12pax)

400

600

120(I)
170(II)

-

Sảnh Origami 1

289

-

200

150(10pax)
180(12pax)

180

300

60(I)
100(II)

-

Sảnh Origami 2

289

-

200

150(10pax)
180(12pax)

180

300

60(I)
100(II)

-

Sảnh chờ

176

-

-

-

-

-

-

-

Phòng họp
(1 + 2)

70

-

50

40(10pax)
48(12pax)

40

50

25(I)
- (II)

-

Phòng họp 1

35

-

10

10

18

28

-

-

Phòng họp 2

42

-

10

10

12

20

-

-

Phòng họp 3

25

-

10

8(10pax)
10(12pax)

10

8

-

-

Phòng họp 4

37

-

10

10

10

10

-

-

Phòng họp 5

20

-

10

8(10pax)
10(12pax)

10

8

-

-

Phòng họp 6

208

-

100

90(10pax)
108(12pax)

105

170

36(I)
51(II)

-

Sân vườn Nikko

-

-

400

200(10pax)

-

-

-

-

  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com