Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Le Cinéma
-
-
-
200
150
250
80
-
Le Royal
-
-
-
40
40
50
30
-
Banquet
-
-
-
80
60
80
40
-
Banquet &
Jules Ferry
-
-
-
450
250
300
120
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com