Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Nữ Hoàng
-
-
-
-
220
400
150
-
Sảnh Nhà Vua
-
-
-
-
300
500
200
-
Sảnh Hoa Sen
-
-
-
-
150
250
120
-
Sảnh Sài Gòn
-
-
-
-
80
150
40 - 60
-
Sảnh Hoa Hồng
-
-
-
-
-
-
-
-
Sảnh Orchid
-
-
-
-
-
-
-
-
Sảnh Hoa Đào
-
-
-
-
25
35
25
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com