Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc chính
325
3.7
-
120
340
450
250
-
Phòng họp II
90
3.7
-
35
50
70
30
-
Junior
phòng họp I
34
3.7
-
14
20
30
12
-
Junior
phòng họp III
34
3.7
-
14
20
30
12
-
Phòng Royal
325
4
-
120
250
400
100
-
VIP Starlight Lounge
136
2.8
-
35
70
100
40
-
Foyer
170
3.7
-
100
150
200
120
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com