Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Victoria
704
4.5
500
420
350
600
200
-
Sảnh Golden
704
4.5
500
420
350
600
200
-
Sảnh Sentosa
270
3.5
200
150
150
300
60
-
Sảnh Laguna
70
3.5
40
30
20
40
25
-
Sảnh Marina
70
4.0
30
30
30
40
25
-
Phòng họp
Merlion I, III
58
4.0
30
30
25
30
20
-
Phòng họp Merlion II
64
4.0
40
30
30
35
25
-
Phòng họp Merlion
(I+II+III)
180
4.0
100
100
80
120
50
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com