Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc chính
-
7.8
-
420
-
-
-
-
Hồ bơi
-
-
-
1300
-
-
-
-
Phòng họp 1
-
-
-
50 - 80
-
-
-
-
Phòng họp 2
-
-
-
15
-
-
-
-
Lounge hướng sông
-
-
-
100
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com