Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phòng VIP 3
-
-
-
40
60
80
32
-
Imperial
-
-
-
80
100
120
50
-
Citadel
-
-
-
40
60
80
32
-
Pagoda
-
-
-
200
200
300
150
-
New Century
-
-
-
700
600
800
400
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com