Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phòng Sakura
-
-
-
30 - 60
-
-
-
-
Phòng Thăng Long
-
-
-
60 - 90
-
-
-
-
Sảnh tiệc
Phượng Hoàng
-
-
-
90 - 250
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com