Phòng Diện tích Kích thước
(m)
Chiều cao
(m)
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu Phòng
Bầu dục
         
Lam Son 104 12.7 x 8.2 2.6 72 70 50 35 45
Dong Khoi I 68 11.9 x 5.95 2.6 60 60 36 24 40
Dong Khoi II 24 6.2 x 4.0 2.6 x x x x 16
Dong Khoi III 24 6.2 x 4.0 2.6 x x x x 16
Dong Khoi IV 30 6.2 x 5.3 2.6 x x x x 16
The Lounge 90 x 2.6 x x x x 16
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com