Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Cát Bà
124.7
-
95
60
60
90
30
30
Chăm
44
-
-
-
-
-
-
12
Côn Đảo
93.8
-
80
60
45
80
30
25
Sảnh tiệc chính
818.3
-
1200
600
440
930
100
-
Hòn Ông
38.6
-
-
-
-
-
-
10
Phú Ông
156.6
-
120
90
95
140
35
40
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com