Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
SẢNH TIỆC
Tầng trệtSảnh 1
391
8.0
450
280
330
450
33
-
Sảnh 2
356
8.0
400
200
300
420
33
-
Sảnh chính
747
8.0
850
500
630
870
-
-
Sảnh chờ
390
10.5
300
250
-
-
-
-
PHÒNG HỌP
Lầu 1Kandapur
Phòng họp 1
64
3.75
-
-
-
-
18
-
Simha
Phòng họp 2
50
3.75
-
-
-
-
14
-
Vira
Phòng họp 3
55
3.75
40
30
28
60
14
-
Indra
Phòng họp 4
61
3.75
50
40
32
75
18
-
Bal Canar
Phòng họp 5
43
3.75
-
-
-
-
-
-
Vira + Indra
(Phòng họp 3 + 4)
100
3.75
60
50
50
85
22
-
Hội trường
39
3.75
-
-
-
-
12
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com