Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh Lotus
400
-
-
-
400
500
200
-
Sảnh Orchid
200
-
-
-
150
200
80
-
Sảnh Rose
170
-
-
-
80
100
40
-
Sảnh Hoàng Anh
500
-
-
-
450
600
250
-
Sảnh Sea & Mountain
400
-
-
-
400
500
200
-
Sảnh Sunshine
40
-
-
-
30
50
15
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com