Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Rendez - Vous
65
-
-
-
-
-
18
-
Lavender 1
159
-
-
80
80
120
40
-
Lavender 2
32
-
-
-
-
-
-
-
Lavender 3
70
-
-
50
30
50
25
-
Lavender 4
50
-
-
-
25
40
20
-
Sảnh chính A
246
-
40
150
100
200
70
-
Sảnh chính B
405
-
30
60
40
70
30
-
Sảnh tiệc chính
405
-
100
-
400
450
120
-
Chavigny
236
-
30
140
80
220
50
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com