Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh chính Đà Nẵng
-
-
-
600
-
-
-
-
Phòng Ocean
-
-
450
-
-
-
-
250
Phòng Gallery
-
-
120
-
-
-
-
80
Phòng Non Nước
-
-
-
-
40 - 50
-
-
-
Phòng Sơn Trà
-
-
-
-
-
-
20 - 30
-
Sông Hàn 1
-
-
-
-
-
-
10
-
Sông Hàn 2
-
-
-
-
-
-
10
-
Phòng họp
doanh nghiệp
-
-
-
-
-
-
10 - 20
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com