Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Baron
400
-
-
350
-
-
-
-
Germania
660
-
-
600
-
-
-
-
Loreley
400
-
-
200 - 300
-
-
-
-
Phòng họp báo
& xem phim
150
-
-
80
-
-
-
-
Phòng họp VIP
-
-
-
20
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com