Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Phòng hội nghị Eden
-
-
-
430
-
-
-
-
Phòng hội nghị Prince
-
-
-
130
-
-
-
-
Phòng hội nghị The Sun
-
-
-
50
-
-
-
-
Phòng hội nghị The Moon
-
-
-
20
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com