Phòng Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc chính
338
-
460
380
280
432
128
-
Sảnh 1
142
-
160
160
98
144
64
-
Sảnh 2
98
-
80
80
70
84
36
-
Sảnh 3
98
-
80
80
70
84
36
-
Hội trường 1
-
-
-
-
-
-
-
12
Hội trường 2
16
-
-
-
-
-
-
12
Hội trường 3
-
-
-
-
-
-
-
14
Phòng họp 1
116
-
80
80
80
130
61
-
Phòng họp 2
102
-
60
60
54
108
53
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com