Phòng
(Lầu 2)
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Lam Sơn
104
2.6
70
72
50
80
35
45
Đồng Khởi I
68
2.6
60
60
36
64
24
40
Đồng Khởi II
24
2.6
-
-
-
28
-
16
Đồng Khởi III
24
2.6
-
-
-
28
-
16
Đồng Khởi IV
30
2.6
-
-
-
32
-
16
The Lounge
90
2.6
-
-
-
-
-
-
Phòng
(Lầu 3)

Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu
Bàn Tiệc
Kiểu
Lớp học
Kiểu
Rạp Hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Hội trường Caravelle
300
4.7
400
250
250
500
120
132
Bao gồm sảnh tiệc
480
4.7
600
400
280
600
-
-
Caravelle I
170
4.7
200
140
100
200
75
78
Caravelle II
130
4.7
160
90
70
180
55
54
Opera I
99
3.7
100
70
60
120
35
36
Opera II
99
3.7
100
70
60
120
35
36
Opera III
68
3.7
60
50
40
50
24
24
Opera IV
63
3.7
50
40
30
40
24
24
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com