Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Le Grand Salon
398
-
750
340
400
550
120
-
Le Salon 1
131
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 2
53
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 3
54
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 4
33
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 5
64
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 6
69
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 7
80
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 8
54
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 9
57
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 10
261
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 11
261
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 12
57
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 13
54
3.2
-
-
-
-
-
-
Le Salon 14
80
3.2
-
-
-
-
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com