Phòng
Diện tích
(m2)
Chiều cao
(m)
Kiểu
Cocktail
Kiểu 
Bàn Tiệc
Kiểu 
Lớp học
Kiểu
Rạp hát
Kiểu
Chữ U
Kiểu
Tiệc đứng
Sảnh tiệc Phước
310
4.0
350
250
270
380
-
-
Hội trường Lộc
90
2.3
70
48
72
96
-
-
Hội trường Thọ
60
2.3
40
30
30
48
-
-
Sảnh chờ
100
4.0
100
100
72
100
-
-
  • 0962.417.708 Ms. Xuân
  • 0904.953.959 Mr. Long
  • f-eventmedia
  • facebook.com/eventfiditour
  • f-eventmedia@fiditour.com