Dịch vụ sự kiện kích hoạt thương hiệu
23/08/2017 02:22:36
Chiến dịch marketing hợp nhất (Integrated Marketing Campaign - IMC) hay Chiến dịch Marketing 360o thường được các nhà hoạch định chiến lược marketing thiết lập cho nhãn hàng của mình nhằm đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận chức năng như Marketing, Trade marketing, Sales, v.v. cùng tiếp cận và truyển tải nhất quán một thông điệp cũng như cùng thực thi nhất quán một chiến lược của thương hiệu đến khách hàng mục tiêu, giúp gia tăng hiệu quả nhận diện thương hiệu, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và thị phần. Một trong những công cụ thúc đẩy thương hiệu mạnh mẽ là hoạt động “kích hoạt thương hiệu”, một phần quan trọng không thể thiếu trong các chiến dịch IMC, thuộc phân khúc BTL Marketing.

Là công ty dẫn đầu về các giải pháp chuyên nghiệp trong hoạt động kích hoạt thương hiệu, F.Event- Media cung cấp các dịch vụ bao gồm:
  1. Dịch vụ Booth Activation - Sampling - Direct Selling
  2. Dịch vụ Roadshows
  3. Tổ chức Trade Events