Team Building

  • 23/08/2017 02:22:36
    Teambuilding xuất hiện trên thế giới từ lâu, vào khoảng cuối những năm 20 của thế kỷ trước. Elton Mayy (1880 – 1949) chính là người đầu tiên nghiên cứu những hoạt động này, ông đã khai sáng ra “hoạt động tương quan giữa người với người” (Human Relations Movement)
  • 23/08/2017 02:22:36
    “Team Building” chúng ta tạm dịch là xây dựng đội nhóm, là hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của một đội ngũ, tạo nên hiệu quả công việc.
  • 23/08/2017 02:22:36
    Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) được trao quyền điều tra 1 vụ án về nhóm tội phạm đã tấn công hệ thống an ninh của 1 cty và đã lấy đi 1 tài sản vô cùng quý giá với công ty này.