Các loại hình tổ chức ngày hội gia đình
23/08/2017 02:22:36

FAMILY DAY DẠNG MỞ

Ưu điểm: 
 • Tính chất đa dạng từ các gia đình.
 • Không phân biệt đối tượng tham dự.
 • Dễ dàng lên kế hoạch tổ chức.
Nhược điểm :
 • Nội dung chương trình có thể diễn ra không theo ý định.
 • Số lượng không đảm bảo.
 • Ít có sự giao lưu giữa các gia đình với nhau.

FAMILY DAY KẾT HỢP DU LỊCH

Ưu điểm :
 • Kết hợp được giữa Familyday và du lịch, tạo không khí mới lạ cho chương trình.
Nhược điểm: 
 • Lộ trình đi ảnh hưởng tới sức khỏe của gia đình.
 • Chi phí khá cao.

FAMILY DAY NGOÀI TRỜI

Ưu điểm:
 • Không khí thoải mái, sôi động.
 • Hoạt động vui chơi ngoài trời khá đa dạng.
 • Khả năng truyền tải ý tưởng, thông điệp cao.
Nhược điểm: 
 • Sự thay đổi thời tiết.
 • Không gian riêng cho chương trình bị hạn chế.

FAMILY DAY TRONG NHÀ

Ưu điểm:
 • Tránh được sự thay đổi thời tiết.
 • Dễ dàng trong việc tập trung, thông báo, tổ chức chương trình.
Nhược điểm:
 • Không gian bị giới hạn.
 • Trò chơi trong nhà không đa dạng.

FAMILY DAY KẾT HỢP NHIỀU YẾU TỐ

Ưu điểm:
 • Khắc phục được những nhược điểm của 2 hình thức ngoài trời và trong nhà.
Nhược điểm: 
 • Phát sinh chi phí.