Xử lý khủng hoảng truyền thông mạng xã hội
06/09/2017 09:21:47
“Người người mạng xã hội, nhà nhà mạng xã hội”. Đây có thể coi là miếng bánh béo bở để các doanh nghiệp khai thác, tuy nhiên, không doanh nghiệp nào có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó họ không trở thành đối tượng bị khủng hoảng trên truyền thông xã hội.

Và cơn lốc “tweet”, “status” đầy sắc thái tiêu cực sẽ nhấn chìm doanh nghiệp bạn. Ngay bây giờ, một kế hoạch chủ động luôn là việc cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Ai cũng có thể mắc lỗi, người tiêu dùng luôn hiểu điều đó. Tuy nhiên, hãy ứng xử một cách thông minh và thành thật với những gì mình làm, mạng xã hội sẽ là cầu nối giúp khách hàng gần bạn hơn.