Tư vấn truyền thông PR

  • 05/09/2017 10:30:40
    Tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cho khách hàng trên cơ sở: Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, Thói quen sử dụng các phương tiện truyền thông, Hiệu quả từ các phương tiện truyền thông.....
  • 05/09/2017 09:53:43
    Truyền thông là một công cụ hữu hiệu không thể thiếu trong việc phát triển thương hiệu của một doanh nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm có chất lượng phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng....
  • 05/09/2017 09:39:30
    F.Event-Media – Tư vấn truyền thông (PR Consultancy & Counsel) là một trong những dịch vụ nổi trội của F.Event-Media nhằm mong muốn xây dựng cho đối tác kế hoạch truyền thông đa dạng.....