Truyền thông tích hợp

  • 31/08/2017 05:08:50
    Truyền thông tiếp thị tích hợp là một cách tiếp cận để cho doanh nghiệp có khả năng đạt được kết quả tốt hơn từ các chiến dịch của bạn và giảm chi phí tiếp thị. Bằng các công cụ tích hợp: chẳng hạn như quảng cáo, thư trực tiếp, phương tiện truyền thông xã hội, qua điện thoại và xúc tiến bán hàng.
  • 31/08/2017 05:04:20
    F.Event-Media – Tập hợp, khai thác và sử dụng các công cụ như quảng cáo, PR, digital marketing… tạo nên kế hoạch Truyền thông tích hợp hiệu quả nhất cho doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường.
  • 31/08/2017 04:45:01
    Truyền thông tích hợp là sự kết hợp giữa các kênh và công cụ truyền thông lại với nhau cùng làm nổi bật lên ý tưởng chủ đạo của chiến dịch với mục đích giúp cho khách hàng có những trải nghiệm thực tế và thú vị về sản phẩm.